GANICZ - Kamieniarstwo
GANICZ - Kamieniarstwo

Parapety kamienne

Granitowe, marmurowe i z aglomarmuru

Tablice napisowe na kolumbarium najczęściej wykonywane są z granitu. Widnieje na nich napis i drobne elementy dekoracyjne. Tablice są montowane na niszach gdzie pochowane są spopielone ciała.