loading1
loading2

Ekshumacja – Gorzów Wlkp.

a także Skwierzyna, Międzyrzecz i okolice

Trumna ekshumacyjnaFirma Kamieniarstwo Ganicz przeprowadza kompleksowe usługi ekshumacyjne na cmentarzu w Gorzowie, a także na okolicznych nekropoliach. Każdą ekshumację realizujemy od początku do końca.

Ekshumacja jest przeprowadzana przez pracowników naszej firmy po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i zaświadczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dysponujemy odzieżą ochronną oraz wszelkimi akcesoriami potrzebnymi do wydobycia szczątków. Każda ekshumacja na terenie miasta Gorzów i okolic jest przeprowadzana wyłącznie po poinformowaniu odpowiednich służb jak inspekcja sanitarna, w celu zachowania najwyższej jakości usługi.

Ekshumacja – otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia i pochowania w innym miejscu. Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmiezarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783)).

Termin usługi ustala administracja cmentarza, na którym dana ekshumacja ma zostać wykonana.

Nasza firma mająca swoją siedzibę w Gorzowie zajmuje się ekshumacją zarówno na Gorzowskim cmentarzu jak i na okolicznych cmentarzach.

Wymagania dot. ekshumacji

  • Pierwszy krok to uzyskanie zapewnienia od zarządu cmentarza na który będą przenoszone szczątki, dotyczące istnienia miejsca i prawa do pochowania.
  • Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upłynęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o możliwym terminie jego obecności podczas ekshumacji.
  • Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu dostarczamy do zarządu cmentarza z którego zabieramy osobę ekshumowaną. Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji.
  • O terminie dostarczenia szczątków informujemy zarząd cmentarza , na który będą one przenoszone. Do transportu szczątków niezbędne są : worek ekshumacyjny, skrzynka ekshumacyjna lub trumna.