loading1
loading2

Demontaż nagrobka

Przygotowanie miejsca do pogrzebu

Demontaż nagrobka do pogrzebu – na czym polega ?

Zakład zajmuje się przygotowaniem miejsca do pogrzebu na którym usadowiony jest nagrobek. Wystarczy przyjść do naszej firmy i podpisać odpowiednie zlecenie.
Przed pogrzebem pracownicy naszego zakładu udają się na cmentarz celem zdemontowania nagrobka. Pomnik zostaje odpowiednio zabezpieczony na czas pogrzebu, a razie potrzeby wykonujemy napis na tablicy nagrobnej. W zależności od życzenia klienta nagrobek jest montowany ponownie na pierwotnym miejscu od razu po pogrzebie lub odczekujemy pewien czas.
Firma bierze pełną odpowiedzialność, że ewentualne szkody powstałe przed lub po demontażu nagrobka w przeciwieństwie do zakładów pogrzebowych, które chętnie podejmują się prac kamieniarskich bez większej wiedzy na temat branży kamieniarskiej i odpowiedniego zaplecza technicznego.