Ekshumacja Gorzów

Firma Kamieniarstwo Ganicz przeprowadza kompleksowe usługi ekshumacyjne na cmentarzu w Gorzowie, a także na okolicznych nekropoliach. Każdą ekshumację realizujemy od początku do końca.

Trumna ekshumacyjna - mała

Trumna ekshumacyjna – mała

Nasze usługi ekshumacyjne na terenie Gorzowa i okolic obejmują między innymi:
• uzgodnienie wszystkich kwestii związanych z wydobyciem szczątków,
• przygotowanie przepisowych trumien i skrzyni ekshumacyjnych,
• użycie niezbędnych urządzeń przez odpowiednio przeszkolonych pracowników,
• wydobycie szczątków, przechowywanie i przygotowanie ponownego pochówku.

Ekshumacja jest przeprowadzana przez pracowników naszej firmy po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i zaświadczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dysponujemy odzieżą ochronną oraz wszelkimi akcesoriami potrzebnymi do wydobycia szczątków. Każda ekshumacja na terenie miasta Gorzów i okolic jest przeprowadzana wyłącznie po poinformowaniu odpowiednich służb jak inspekcja sanitarna, w celu zachowania najwyższej jakości usługi.

Ekshumacja – otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia i pochowania w innym miejscu. Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmiezarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783)).

Termin usługi ustala administracja cmentarza, na którym dana ekshumacja ma zostać wykonana.

Nasza firma mająca swoją siedzibę w Gorzowie zajmuje się ekshumacją zarówno na Gorzowskim cmentarzu jak i na okolicznych cmentarzach.


Wymagania dot. Ekshumacji | Trumny ekshumacyjneKompleksowe usługi ekshumacyjne