loading
Czym jest granit?

     Granit jest skałą o niezwykłych cechach. Wyróżnia go niska nasiąkliwość, kumulowanie ciepła, jest mrozoodporny oraz ma bogatą paletę kolorów.

     Granit to skała magmowa, która powstała w głębokich warstwach ziemi. Głęboko pod ziemią magma stygnie bardzo wolno w wyniku działania wysokiego ciśnienia i temperatury. Ten proces tworzenia się skał magmowych jest żmudny, lecz nadaje im szereg niepowtarzalnych właściwości i charakterystyczny wygląd.

     Skład mineralny granitu jest bogatszy niż jeden minerał. Podczas produkcji granitu przez naturę magma wchłaniała wszystko, co spotykała na swojej drodze: allanit, apatyt, anataz, beryl, cyrkon, rutyl, tytanit, biotyt, skaleń, kwarc i wiele innych minerałów. Ich topnienie,
a następnie schładzanie w wysokim ciśnieniu wpływa na twardość powstającego granitu.

     Natura, tworząc granit przez wiele milionów lat, zaskakuje kolorystyką, użyleniem
i strukturą tej skały.  W zależności od minerałów, ciśnienia, czasu schładzania oraz temperatury powstają w skale granitowej niepowtarzalne kolory, obrazy i dzieła natury, które zaskakują oko ludzkie.

     Mając do dyspozycji różnorakie narzędzia oraz zmysły, zaczęto wydobywać
i przetwarzać granit. Człowiek doszedł do takiej precyzji, że jest w stanie, już na etapie wydobywania granitu z kamieniołomu, pociąć ścianę skalną na odpowiednie elementy (bloki granitowe) tak, aby nie produkować odpadów a jedynie materiał gotowy do dalszej obróbki.

post-img
Prev post

Renowacja napisów nagrobnych